به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ در آستانه راه اندازی دانشکده مستقل پزشکی و رشته پرستاری در واحد تاکستان، این تفاهم نامه با حضور دکتر رفیعی، ریاست دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر حسینی غنچه، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در راستای نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندیهای موجود علمی و مهارت های بالینی و توسعه روابط این مرکز علمی به امضا طرفین رسید.

بر اساس این قرارداد، دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان می توانند جهت گذراندن دوره عملی کارورزی و کارآموزی خود را در بیمارستانها  و مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران همچون بیمارستان های حضرت فاطمه (س)، فیروز آبادی، لولا گر  و سایر مراکز بهره مند گردند.

دانشکده های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران از بهترین و مجهزترین امکانات برخوردار بوده و این فرصت مناسبی برای داشجویان رشته پرستاری واحد تاکستان است که بتوانند آموزش های لازم را فرا گرفته تا در آینده خدمات مطلوبی در سطح استان و اعتلای نظام آموزش عالی کشور داشته باشند.