به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، امسال نیز ماه رمضان بهانه ای شد تا کارکنان بزرگوار و خیر این شرکت بار دیگر مهر و نوع دوستیشان را در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان اثبات کنند.

مجتمع ورزشی این شرکت افتخار آن را داشت تا در مراسم افطاری میزبان همراهان و نیک اندیشان باشد که همواره یار و یاور کودکان مبتلا به سرطان، این فرشتگان زمینی بوده اند.

در این جشنواره کارکنان شرکت با طبخ غذا و شیرینی و فروش انواع مواد غذایی دیگر در جهت حمایت از بیماران اقدام کردند.

هدف از برگزاری این جشنواره کمک به تامین هزینه درمان و داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی بود که به برکت این ماه عظیم الشأن و تلاش موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ساحل خلیج فارس مسیر گردید.