به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ رضایی، مدیرعامل این شرکت، با بیان اینکه مسئولیت اصلی مراقبت و تأمین پایدار آب به عهده دولت است اظهار داشت: راهکارهایی برای مدیریت امورمنابع آب در دستور کار قرار گرفته تا بتوان با سرعت، روند اصلاح برداشت بی رویه و بی ضابطه از این منابع را پیگیری کرد و سامان داد.

وی با اشاره به آثار و پیامدهای ناگوار برداشت بی حد و حساب از منابع آب زیرزمینی گفت: تخریب کیفیت آب ،نشست سطح زمین و خشک شدن رودخانه ها با توجه به کاهش شدید بارندگی در استان آثار نامیمونی است که هم اکنون در برخی مناطق قابل مشاهده است.

مهندس رضایی ادامه داد : از جمله اقداماتی که در راستای صیانت از منابع  آب زیرزمینی در نظر گرفته شده است ؛ کنترل برداشت از چاهها از طریق نصب کنتور هوشمند و همچنین جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز،پر و مسلوب المنفعه نمودن جاه غیرمجاز موجود واصلاح الگوی کشت و آبیاری توسط کشاورزان می باشد.

مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان تصریح کرد : از ابتدای سال جاری 25 حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان پر و مسلوب المنفعه شده است که از این طریق 5/2 میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شده است.

وی بیان داشت : کلیه اقدامات مربوط به انسداد چاههای بدون پروانه با حکم قانونی از مراجع قضایی صورت گرفته و بر اساس قانون با متخلفین برخورد خواهد شد.

مهندس رضایی در این خصوص افزود : به منظور عملکرد به موقع و موثر در این زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده  تخلفات چاههای غیر مجاز را از سوی مراجع قضایی خواستاریم.

مدیرعامل آب منطقه ای ضمن قدردانی از تلاشها و حمایتهای مسئولین استان درکنترل مصرف آب افزود : موثرترین نقش در حفظ و صیانت از منابع ارزشمند آب بر عهده مردم به ویژه کشاورزان و بهره برداران محترم استان بوده و شرکت آب منطقه ای همواره خواستار اهتمام این عزیزان به ذخیره اندکی آب برای آیندگان بوده و خواهد بود.