به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، یوسف نورزاده سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رودان افزود: در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان رودان یک میلیارد و هفتصدمیلیون ریال برای تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی شهرستان رودان مصوب شد.

وی بیان کرد: اعتبار مصوب شده برای تکمیل، تعمیر و تجهیز کتابخانه جدید امام خمینی (ره) و کتابخانه های عمومی سطح شهرستان رودان خواهد بود.
نورزاده ادامه داد: شهرستان رودان در حال حاضر با افتتاح کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) از لحاظ فضای معالعه در وضعیت مطلوبی به سر می برد که امیدواریم با تعمیر و تجهیز کتابخانه ها به جلب و جذب افراد کمک کنیم.
سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تصریح کرد: در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان رودان که با حضور فرماندار و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد اعتبار مذکور برای تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی این شهرستان مصوب گردید.
نورزاده اظهار داشت: تعمیر و تجهیز بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه های عمومی امام خمینی (ره) و آل طاها بیکاه و ایجاد فضای مطالعه برای مراجعین از الویتهای تجهیز خواهد بود.
گفتنی است شهرستان رودان در حال حاضر دارای 6 باب کتابخانه عمومی نهادی می باشد.