به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس انجمن بیماران هموفیلی استان همدان شامگاه شنبه در مراسم جشن روز صنعت و معدن که در کارخانه بتن بریس همدان برگزار شد با بیان اینکه ۳۰۱ بیمار هموفیلی در استان همدان شناسایی شده است، اظهار داشت: این بیماران در انجمن پرونده دارند.

وی با بیان اینکه با کمک دولت تدبیر و امید کارهای درمان سهولت داده شد، عنوان کرد: بیماران هموفیلی مشکلات عدیده ای دارند.

رئیس انجمن بیماران هموفیلی استان همدان یکی از مشکلات بیماران هموفیلی را اشتغال آنها دانست و ادامه داد: بیمار هموفیلی با تزریق به موقع فاکتورهای انعقادی می تواند کار خود را انجام دهد.

صنوبری با بیان اینکه ۳۰۱ بیمار هموفیلی برای استان پهناوری مانند همدان زیاد نیست، عنوان کرد: به راحتی می توان مسائل این بیماران را در استان کنترل کرد و خدمات داد.

رئیس کارخانه بتن بریس همدان نیز در ادامه با بیان اینکه امروز کشور دارنده فرماندهی کلی در نظام جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: امروز فرماندهان اقتصادی در کنار قوای مجریه و مقننه دست به دست هم داده اند که ایران را آن گونه که شایسته است بسازند.

علی میرابیان با بیان اینکه امیدواریم محصولی بسازیم که نه تنها کشور را بی نیاز کند بلکه در بخش صنعت به بیرون از مروز ها پا گذارد، بیان کرد: بانک ها گرفتار مسائل و مشکلات خاص خود هستند اما با صنعت به تدبیر نشسته اند و کارها را ادامه داده اند.

وی عنوان کرد: بانک ها با هر سازمانی که که بخواهد وارد صنعت شود تعامل می کنند تا صنعت فعال باشد.