به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، اکبر فیروزی در جمع شورای اداری این مدیریت افزود:پرداخت سرانه سوادآموزی و پاداش به افراد بی‌سواد، آموزش سواد به کودکان آسیب‌پذیر و اعمال محدودیت‌های اجتماعی برای افراد بی‌سواد از جمله سیاست‌های سوادآموزی است.

وی با اشاره به نقش مهم و حیاتی سواد در توسعه همه جانبه کشور به سختیها و مشکلات سوادآموزی بخصوص عدم رغبت و انگیزه بی سوادان اشاره و همکاری و مساعدت همه معاونین وکارشناسان اداری را درجهت بهبود وضعیت سوادآموزی خواستار شد.

وی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات انجام گرفته در راستای کاهش نرخ بیسوادی افزود:اداره سواد آموزی این مدیریت تاکنون توانسته 90درصد از سواد آموزان منطقه را تحت پوشش برده و با برگزاری کلاسهای سواد آموزی و دوره انتقال در سطح شهر وروستا روند روبه رشدی داشته باشد.

فیروزی افزود: اقدامات خوبی در این سال ها در حوزه سواد آموزی انجام شده است که با تلاش ها و برنامه ها در نظر داریم تا سال 94 ریشه کنی بی سوادی را درناحیه 2شاهد باشیم.

وی از اقدامات انجام گرفته در خصوص طرح های «اولیای بیسواد دانش آموزان ۱۰ تا ۴۹ سال» و «باسواد نمودن گروه سنی۱۰تا۲۰ساله» را برای حاضرین ارائه نمود .

سرپرست اداره سواد آموزی آموزش پرورش ناحیه 2از پرداخت مبلغ 400تا 700هزار تومان به افرادی که یک بیسواد را با سواد نماید خبر داد .

وی گفت: البته مبلغی به عنوان پاداش به سواد آموز نیز پرداخت خواهد شد .

فیروزی افزود: اگر در گروه سنی 10 تا 49 سال فردی اصرار کند که بیسواد بماند، صدور و تمدید گواهینامه رانندگی برای آن فرد مقدور نخواهد بود؛ یعنی اگر قبلاً هم گرفته است نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی موظف است دیگر گواهینامه افراد بیسواد را تمدید نکند.