به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، موسی دادی زاده در سلسله جلسات دوره ای مناطق استان، در بندرلنگه، درخصوص ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش در مدارس، گفت: در جلسه اخیر شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان،شعار ارتقاء کیفیت آموزش در سال تحصیلی 95-94 مبنای کار حوزه آموزش قرار گرفته است و تمامی تلاش ها در زمینه آموزش حول این محور برنامه ریزی می شود.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های مدون ،برای رسیدن به هدف ذکر شده،جلسات منظم و منسجمی با تمامی مناطق برگزار می کنیم و در این زمینه تفاهم نامه هایی را منعقد خواهیم کرد.

به گفته وی: محوریت موضوع ساماندهی مدارس و کلاس های زیر حد نصاب و توازن بین رشته ای با توجه به فضاهای آموزشی مناسب برای رسیدن به عدالت آموزشی است.

وی خاطر نشان کرد: در این راه ضمن کاهش ساعات تدریس غیرمرتبط،موضوعی کردن کلاس های درس،احیاء آزمایشگاه های مدارس و استفاده از نیروی انسانی بصورت کیفی مدنظر قرار می گیرد.