به گزارش خبرگزاری برنادر هرمزگان، در قسمتی از این حکم آمده است : به منظور تحقق اهداف کلان شرکت مخابرات ایران در زمینه ارائه خدمات فراگیر و مطلوب در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به مشتریان و متقاضیان لازم است تا شرکت های مخابراتی استانی عملکرد مناسب تر و به روز تر داشته باشند .

مقتضی است با هماهنگی و همکاری معاونت های شرکت و مدیران عامل استان های ذیربط در خصوص بررسی مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای رفع آن تا حصول ارتقاء شاخص های فنی و مالی در شرکت های مذکور با جدیت و تلاش و رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام نمائید .