به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، اصغر جهانگیری در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان حاجی آباد گفت: یکی از وظایف مهم ما تضمین امنیت غذایی و سلامت جامعه می باشد.

وی بیان داشت : برای داشتن جامعه ای سالم با نشاط و سرزنده باید همه اقشار جامعه در کنار نهادهای مرتبط با سلامت مردم و جامعه حضوری پر رنگ داشته باشند.

فرماندار حاجی آباد در ادامه صحبت های خود به مبحث تولید کننده و مصرف کننده اشاره نموده و یاد آور شد: آموزش مقوله ای بسیار مهم و حسا س می باشد که در هر برهه ای از زمان نقش موثر و ارزشمندی در موفقیت طرحها و برنامه ها داشته است .

جهانگیری افزود: استعمال دخانیات به خصوص قلیان خطری جدی برای جامعه به خصوص قشر جوان است و ازدیاد مکانهای عرضه تنبا کو و قلیان به روند افزایش مصرف کنندگان دخانیات سرعت بیشتری بخشیده است که لازم است در این خصوص تدابیری جدی اندیشیده شود.

در این نشست دکتر مرادی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و سلامت گزارش مبسوطی ارائه نمود.