به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان بیان داشت: با اطلاع رسانی مناسب،  هماهنگی انجام شده و استقبال مناسب کشاورزان در تحویل گندم تولیدی به مراکز خرید باعث افزایش خرید تضمینی گندم در این شهرستان شده است.

رحمانی اظهار داشت: با اقدامات و هماهنگی انجام شده با بانک کشاورزی، تلاش شده تا در حداقل زمان ممکن طلب کشاورزان پرداخت شود.

وی بیان کرد: در سال جاری بانک کشاورزی بعنوان بانک عامل خرید گندم تعیین شده و مراکز خرید این شهرستان از ۲۲تیرماه خرید و تحویل گندم تولیدی کشاورزان را آغاز کرده است.