به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مهندس اینانلو معاونت بهره برداری شرکت توزیع برق استان بیان داشت: در راستای کسب آمادگی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با شرایط بحران، مانور عملیاتی اصلاحات خط فشار متوسط و پست های 20کیلو ولت در منطقه الموت غربی و بر روی خط رازمیان از پست فوق توزیع رجایی دشت بطول 25 کیلومتر با حضور 14 اکیپ عملیاتی از 9مدیریت شهرستان برگزار شد.

وی افزود: در این مانور تعداد ۳۴۰فقره تعویض ۹پست هوایی و ۳۶ اصله کجی تیر، اصلاح و ۵۸ مورد شلی سیم  رفع و ۳ دستگاه کات اوت و ۶ عدد اسپیسر نصب شد.

مهندس اینانلو معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ در خصوص اهمیت این مانور افزود: تاکنون  تعداد  چهار  مانور  آمادگی برای  مقابله با  بحران  انجام شده و در نظر است در آینده نیز این مانورهای عملیاتی ادامه یابد

IMG_6390.jpg      .