به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نیازعلی ابراهیمی پاک در جلسه شوراهای ماده 17قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی تعاونی های تولید روستایی گفت: این تعاونی ها در روستاهای گازرخان و  چرشدره از توابع شهرستان قزوین و عصمت آباد از توابع شهرستان بوئین زهرا صادر شده است.

وی اظهار داشت: یکی از سیاستهای سازمان در سال جاری ایجاد تعاونی تولید روستایی برای هر یک از مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان است.

ابراهیمی پاک گفت: این شرکت تعاونی ها می تواند امکانات دولتی و تسهیلات لازم را برای  کشاورزان کوچک تامین کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: کلیه خدمات و تسهیلات دولتی باید از طریق تعاونی ها به بخش کشاورزی وارد شود.

ابراهیمی پاک بر لزوم پیگیری فرآیند تشکیل تعاونی های تولید روستایی در مراکز خدمات جهادکشاورزی  تاکید کرد .

در ادامه اعضا در خصوص لزوم تاسیس شرکت های سهامی زراعی  و تعاونی های تولید بخش کشاورزی بحث و تبادل نظر کردند .