واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی‌ صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، معاون فرهنگی مطبوعاتی این اداره کل گفت: طبق تبصره 3 ماده 8  قانون مطبوعات واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ، شرطی ، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات.  

محمد طاهری افزود: برخی صاحبان امتیاز نشریات قبل از ارائه درخواست و طرح موضوع در هیات نظارت بر مطبوعات اقدام به واگذاری امتیاز نشریه به غیر می نمایند و عموما این کار را از طریق تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی یا بستن قرار داد غیر رسمی  انجام می دهند که طبق تبصره 3 ماده 8  قانون مطبوعات واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ، شرطی ، اجاره و امثال آن قبل از ارائه درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات ممنوع و جرم است .

وی اظهار داشت: مشکلاتی که برای خبرنگاران شاغل در این نشریات به وجود می آید و امنیت شغلی آنان را به خطر می اندازند، مشخص نبودن وضعیت احراز صلاحیت فردی، شخصی که امتیاز خارج از روال قانونی به او واگذار می شود ، بلاتکلیف ماندن وضعیت صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه برای مدت زمانی که موضوع توسط هیات نظارت بر مطبوعات تعیین تکلیف می شود و در نهایت انتشار نشریه به صورت غیر قانونی از جمله آسیب ها و مشکلات انتقال های امتیاز نشریات خارج از روال قانونی است.

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: با توجه به تسریع هیات نظارت بر مطبوعات در اعطای امتیاز نشریات و پایگاه های اطلاع رسانی به متقاضیان ، اهالی رسانه استان در صورت علاقه مندی و تمایل به انتشار نشریه با مراجعه به سامانه جامع رسانه های کشور نسبت به ثبت نام و ارائه درخواست اقدام کنند تا روال قانونی آن طی و مراتب در هیات نظارت بر مطبوعات بررسی و اقدام شود .

وی به آن دسته از صاحبان امتیاز نشریات که قصد واگذاری امتیاز نشریه به غیر را دارند تاکید کرد از هر گونه تغییر در صاحب امتیازی نشریه قبل از ارائه درخواست و انجام اقدامات لازم و در نهایت تصویب آن توسط هیات نظارت بر مطبوعات خودداری نمایند.