به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، محمد احمدی افزود خرمای کریته ومحمدی از ارقام زودرس هستند و هم اکنون بصورت تازه خوری (رطب) در حال برداشت می باشد.

وی بیان داشت: محصول برداشت شده در بازارهای میناب و جاسک با قیمت 2هزار و500تومان فروخته می شود.

احمدی گفت : ارقام مضافتی وهلیلی از محصولات دیرس در بشاگرد هستند .

وی با اشاره به اینکه عدم وجود صنایع بسته بندی وتبدیلی ازمهمترین مشکلات نخل داران بشاگرد است عنوان کرد:در صورت ایجاد زیرساخت های صنایع تبدیلی در این منطقه ،محصول خرمای بشاگرد قابلیت صادرات را به کشورهای مختلف دارد.

احمدی در پایان گفت : زمان برداشت محصول خرما از تیرماه شروع وتا پایان شهریور ماه ادامه دارد.