به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان؛ برخورداری افزود: توزیع غذاها ی گرم بمناسبت روزهای ماه رمضان در ساعات افطار در روستاهای نوروزکار و سیرومچ انجام شده است.

وی گفت : ارزش ریالی غذاهای توزیعی 61 میلیون و 200 هزار ریال است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جاسک افزود: حمایت از ایتام و مددجویان نیازمند کمیته امداد کار قابل تقدیری است و حضور مردم و خیران در این راستا بسیار راهگشا است .