به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان؛ از اواخر بهار و بسته به زمان فعال شدن جریان های بارشی موسمی در اقیانوس هند در طول تابستان زبانه هایی از آن به جنوب شرق کشور، نواحی جنوبی استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان و تا حدودی نواحی مرتفع شمالی استان امتداد یافته و شاهد بارش های رگباری و شدید در بعدظهر خواهیم بود .

نواب کوهپایه افزود: علت اصلی وقوع چنین پدیده هایی جوی ناشی از پارامترهای محلی خرده اقلیم می باشد .

دکتر کوهپایه گفت :در فصل تابستان در سطح زمین کم فشار حرارتی و در سطوح بالا پر فشار دینامیکی فعال هستند و برای ایجاد بارش دو عامل رطوبت و صعود نقش دارند اما در فصل تابستان پرفشار دینامیکی(جنب حاره) در فاصله کمی از سطح زمین قرار دارد در بعضی مواقع این سطوح بالا به ترازهای بالاتر رفته و لایه کم فشار حرارتی عمیق تر گشته و فرصت را برای صعود هوا ایجاد می کند

کارشناس اقلیم کشاورزی با اشاره به نقش عامل همرفت اظهار داشت در زمان های که بارش رخ می دهد زبانه های پر فشار "آزور" بر روی ایران تمایل غربی دارند و به نوعی تضعیف می شوند در این حالت فرصت صعود بیشتر شده و در این مناطق نقش و عامل ارتفاع از سطح دریا پر رنگ است وی ادامه داد بارش هنگامی شکل می گیرد که افت محیطی دما بیشتر از افت محیط توده هوا باشد و شرایط تراکمی صورت پذیرد همچنین مرکزیت این پدیده صعود یا هم رفت در روی جنوب خلیج فارس و در روی خشکی های عربستان است .

ایشان در انتها بیان داشت شرایط بالا زمینه ریزش باران های تابستانی را در نقاط مرتفع و کوهستانی  بویژه در شرق استان و شهرستان بشاگرد، ارتفاعات مرکزی ،شمالی و غربی استان را فراهم می نماید از این رو میزان بارش ها در طول تابستان در سال های مختلف بسته به توان و قدرت مونسون متغیر می باشد به امید بارش های خوب تابستانی ان شاا... .