به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ابوذر مهدی نخعی در جلسه کمیته سلامت اداری، ارزیابی عملکرد و تکریم ارباب رجوع استانداری هرمزگان با بیان اینکه می توان با اصلاح در برخی رویه ها و فرآیندهای اداری مانع بروز فساد اداری شد، عنوان کرد: باید تمامی رویه و روندهای کاری در فرمانداری ها و بخشداری های استان بررسی و در جهت اصلاح مسائلی که امکان و احتمال بروز فساد را ایجاد می کند، اقدامات عملی و اجرایی طراحی کرد.

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی و متناسب نبودن دریافتی ها با جایگاه اجتماعی شغل یکی از پیش زمینه های ایجاد فساد اداری است که در این رابطه می بایست راهکارها و پیشنهادهای عملی بررسی شود.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری هرمزگان کلان نگری را شالوده پیگیری امور در کمیته سلامت اداری عنوان کرد و افزود: باید مسائل را در سطح کلان دید و حتی اگر حدود وظیفه این کمیته اجازه ورود به مسائل دستگاه های دیگر را ندهد اما می بایست از این ظرفیت برای ارائه راه حل های فراگیر و جامع استفاده کرد.

نخعی یادآور شد: ظرفیت بزرگ دیگری که امروز در اختیار داریم روحیه جدی و اراده محکمی است که مدیریت عالی استان در مبارزه با فساد اداری و توجه به تکریم ارباب رجوع دارد که باید از این ظرفیت استفاده کرده و با ارائه طریق کارشناسانه به تحقق اهداف کمک کنیم.

وی تصریح کرد: ریشه بسیاری از موارد فساد اداری در عدم آگاهی و جهل به قانون است که در این زمینه کارکنان ستادی وظیفه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی را دارند.

کلان نگری لازمه مبارزه با فساد است

شایان ذکر است؛ مسعود پاکزاد مشاور روابط عمومی و امور بین الملل استاندار هرمزگان نیز ریشه فساد اقتصادی را در فساد اداری عنوان کرد و بیان داشت: شفافیت در امور و اطلاعات، استفاده از ظرفیت رسانه ها و اصلاح ساختار و قوانین از راه های مبارزه با فساد اداری هستند.

وی یکی از راه حل های منطقی مبارزه با فساد را ایجاد پنجره واحد دانست و افزود: کلان نگری لازمه مبارزه با فساد است و اگر برای مبارزه با فساد اداری نیاز به برگزاری جلسات متعدد است پس باید این جلسات را برگزار کنیم تا به اجرا و عمل برسیم.

مشاور روابط عمومی و امور بین الملل استاندار هرمزگان، آشنا کردن شهروندان با حق و حقوقشان را یکی از مهمترین و موثرترین کارها در زمینه جلوگیری از فساد اداری عنوان کرد.