به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، رئیس اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی اشتغال و مشارکتهای مردمی بهزیستی هرمزگان با اعلام این مطلب افزود: با هدف تسهیل در دسترسی نیکوکاران استان برای اقدام به واریز کمک های نقدی به حساب مشارکت های مردمی کدهای دستوری راه اندازی شده است.

موسی رمضانی نژاد کدهای دستوری را شامل #1400000*4*733* و #76*555*720* اعلام کرد و ادامه داد : خیرین عزیز می توانند با شماره گیری این کدها از طریق تلفن همراه در کمترین زمان کمکهای نقدی خود را به نیت عام و خاص به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی هرمزگان واریز نماید.