به گزارش خبرگزاری برنا در  بندرعباس؛ محمود غیبی افزود :با توجه به اعلام نفرات برتر جشنواره الگوهای برتر تدریس، این ناحیه آموزشی موفق به کسب هفت رتبه‌ اول تا سوم جشنواره الگوهای برتر تدریس در درس تربیت بدنی در استان شد.

وی یکی از اصلی‌ترین اهداف برگزاری این برنامه‌های ورزشی را ارتقای کیفیت آموزشی از لحاظ علمی و عملی برای معلمان تربیت بدنی توصیف کرد وبیان داشت: در یک ابتکار مناسب برای استفاده دبیران و آموزگاران تربیت بدنی ناحیه دو از اطلاعات علمی و جدیدترین شیوه درس تربیت بدنی سعی کردیم زمینه حضور آنها در جشنواره استانی و استفاده از این فرصت بهینه را فراهم آوریم تا آنها بر دامنه معلومات خود بیفزایند.

معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش‌وپرورش ناحیه دو بندرعباس از تلاشها و زحمات مربیان تربیت بدنی در کلیه مدارس تقدیر نمود و افزود: پایه و اساس سلامت وتندرستی دانش آموزان مربوط به ورزش و توجه جدی به تحرک‌بخشی دانش‌آموزان است که امیدواریم در سال‌های آینده با قوت و قدرت بیشتر ادامه یابد.