به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مرتضی عباس نسب در جلسه مدیران و موسسین مراکز پیش دبستانی ناحیه دو بندرعباس ضمن تاکید بر نقش و تاثیر آموزش های دوره پیش دبستانی در دستیابی به اهداف دوره دبستان افزود: توجه ویژه به شکل گیری هویت دانش آموزان در دوره پیش دبستانی بسیار حائز اهمیت است که باید مورد امعان نظر جدی باشد.

وی تاکید کرد: استفاده کلیه مراکز پیش دبستانی از محتوای آموزشی مورد تایید آموزش و پرورش مورد یک الزام است و نظارت جدی براین امر صورت خواهد گرفت.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان همچنین با بیان اینکه آموزش های دوره پیش دبستانی در دستیابی به اهداف دوره دبستان نقش و تاثیر به سزایی را ایفا می کند، بیان داشت: در قوانین و اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای دوره پیش دبستانی جایگاه رفیعی تعریف شده است و براساس بند 2 سیاست های کلی تحولی ابلاغی مقام معظم رهبری ، صراحتا آموزش دوره پیش دبستان و مهدکودک از وظایف حاکمیتی آموزش و پرورش اعلام شده است .

عباس نسب در ادامه توجه ویژه به شکل گیری هویت دانش آموزان در دوره پیش دبستانی را مورد تاکید قرار داد و به تشریح و شیوه ی اجرای دوره پیش دبستانی به صورت دولتی در مناطق محروم و دو زبانه با مشارکت مردم و غیر دولتی پرداخت.

این مقام مسوول در خصوص محتوای آموزشی این دوره نیز عنوان کرد: محتوای آموزشی این دوره با رعایت اصل ارتباط طولی و عرضی برنامه درسی با محتوای آموزشی دوره دبستان می باشد که امیدواریم با فعالیت کمیته تولید محتوای استان به اهداف پیش بینی شده دست یابیم .

معاون آموزش ابتدایی در خاتمه بار دیگر الزام مراکز پیش دبستانی که تحت نظر بهزیستی و دارالقرآن و سایر نهادها به استفاده از محتوای آموزشی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش را مورد تاکید قرار داد و از موسسین ومربیان مراکز بیش دبستانی خواست با تلاش بیشتر زمینه افزایش جذب نو اموزان دوره بیش دبستانی را مهیا نمایند.