به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسین زکی زاده رییس هیات تیراندازی قزوین گفت: در این مسابقات چهره نفرات برتر تیراندازی تفنگ و تپانچه بادی استان مشخص شد.

 وی با اشاره به نتایج در بخش مردان، گفت: در رشته تفنگ بادی عناوین اول تا سوم به ترتیب با کسب 293، 290 و 286 امتیاز به علیرضا حیاتی، وحید قدیری و پرهام فرزادخواه هر سه از تیم هیات تیراندازی استان رسید.

وی افزود: محمد مجیدی و احمد درگاهی نیز هر دو از باشگاه کوثر با کسب 271 و 248 امتیاز به مقام های چهارم و پنجم دست یافتند.

زکی زاده اضافه کرد: در بخش تپانچه بادی این مسابقات نیز ابوالفضل کلهر از تیم نظام مهندسی ساختمان، مرتضی علیمحمدی و مجید نظامی هر دو از باشگاه کوثر به ترتیب 282، 279 و 276 امتیاز عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی اضافه کرد: احمد مرادی و مهدی حاج علیزاده از باشگاه کوثر و تیم نظام مهندسی ساختمان نیز با کسب 275 و 268 امتیاز به مقام چهارم و پنجم بسنده کردند.

زکی زاده به نتایج بخش بانوان نیز اشاره کرد و افزود: در بخش تفنگ بادی این مسابقات مهدیه عباسی فر، سمیه باباها و سپیده شهراسبی هر سه از هیات تیراندازی با ترتیب 190، 186 و 183 امتیاز به مقام اول تا سوم دست یافتند.

رییس هیات تیراندازی قزوین گفت: حنانه گلدوزها و مهدیه مشهدی آقایی هر دو از هیات تیراندازی نیز با به ترتیب180 و 171 امتیاز عناوین چهارم و پنجم را از آن خود کردند.

وی ادامه داد: در بخش تپانچه این رقابت ها نیز راضیه برخورداری از باشگاه کوثر با 187 امتیاز و لیدا ایراندوست و سکینه باقری هر دو از هیات تیراندازی با 182 امتیاز در جای اول تا سوم قرار گرفتند.

زکی زاده اضافه کرد:فاطمه زارع پور و نیلوفر برخورداری نیز به ترتیب از هیات تیراندازی و باشگاه کوثر با 174 و 173 امتیاز در مکان چهارم و پنجم قرار گرفتند.