به گزارش خبرگزاری برنا از همدان؛ استاندار همدان در دیدار با مدیران یک کنسرسیوم ساخت و ساز مسکن و خدمات مربوطه، گفت: دولت خواستار واگذاری این پروژه ها با شرایط آسان به بخش خصوصی شده است و استان همدان آمادگی این واگذاری را دارد و از سرمایه گذاری در این زمینه استقبال می کند.

وی افزود: قرار است این کنسرسیوم که سرمایه گذاری آن ایرانی و عراقی است و در عراق شهرکسازی و ساخت مسکن داشته،  با دو مجموعه دیگر در شهر همدان بیش از 200 هزار متر ساخت و ساز گوناگون انجام دهند.

استاندار تصریح کرد:  این مذاکرات پیرو همایش سرمایه گذاری استان است و قسمتی از این سرمایه گذاری به میزان 120 میلیارد تومان شروع شده  و قرار است با همکاری مسئولان شهری و استانداری سرمایه گذاری در زمینه های مورد توافق انجام شود.