به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمودرضا طاهری مدیرکل اداره استاندارد قزوین گفت: در پی بازرسی از واحدهای صنفی استان در راستای طرح اجرای هماهنگ استاندارد، در سه ماهه اول سال جاری تعداد 20 واحد صنفی متخلف به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

طاهری گفت: این تعداد واحد صنفی علیرغم اخطار قبلی مبنی بر عدم فروش کالاهای غیراستاندارد،  مبادرت به عرضه این قبیل کالاها داشتند که  ضمن توقیف و جمع آوری کالاهای مذکور از واحد صنفی، با تشکیل پرونده، فروشندگان متخلف به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

مدیرکل استاندارد قزوین تاکید کرد: به منظور حفظ سلامت و ایمنی جامعه، بازرسی ها از واحدهای صنفی عرضه کالا همچنان ادامه دارد .