به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مهندس فرخ زاد در روز نشست با مسئولان شهری با تاکید بر همپوشانی دستگاه های اجرایی در مسیر توسعه شهر گفت: شهرداری و نظام مهندسی باید با همپوشانی، شهر را در مسیر توسعه و پیشرفت سوق داده و در راستای پیشبرد برنامه‌های شهری گام بردارند.

وی اظهار داشت: سازمان آمادگی خود را در تشکیل جلسات با شهرداری به منظور رفع برخی موارد که سبب عدم همپوشانی این دو نهاد شده است، اعلام می کند.

فرخ زاد افزود: تشکیل جلسات بین این دو نهاد میتواند سبب تبادل اطلاعات بیشتر بین اعضای مجموعه شهرداری و نظام مهندسی شود.

فرخ زاد در رابطه با بهسازی بافت فرسوده منطقه شهری هادی آباد، اظهار کرد: این پروژه باید مجدد راه‌اندازی و وارد فاز دوم شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین با اشاره به اینکه هدف شورای شهر قزوین در ورود به این پروژه جلوگیری از رسیدن صدمات مالی و جانی به مردم منطقه محروم هادی آباد است، ابراز کرد: ما باید درصدد نظارت بر علل توقف این پروژه برآییم و به منظور شروع مجدد آن اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه  مردم این منطقه اکنون با وضعیت نابسامانی مواجه هستند، تصریح کرد: ما باید بر این موضوع نظارت داشته باشیم و آن را رفع کنیم.