به گزارش خبرگزاری برنا و به نقل از ستاد خبری ششمین نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم، محمد باباحاجی گفت: 40 لوح آموزشی انتشارات تاتی و بیش از 10 لوح از دیگر انتشارات کشور با هدف کمک به بالا بردن هوش کودکان در حوزه های قرآنی، آموزش زبان و داستان های دینی و استوره ای در این غرفه عرضه می شود.

به گفته وی، لوح های مربوط به نقاشی، آشنایی کودکان با اعضای بدن، مجموعه ترانه های نرم افزاری، ترانه های تصویری، بازی و ریاضی، بازی و الفبا، آشنایی کودکان با مقررات راهنمایی و رانندگی آشنایی با صدای سازها، آموزش اصول صحیح تغذیه در قالب داستان برای کودکان 3 تا 11 سال در این غرفه عرضه می شود.

مسئول غرفه انتشارات تاتی با اشاره به بعضی کاستی ها در این نمایشگاه، خواستار برنامه ریزی مناسب تر برای برگزاری اینگونه جشنواره ها با تبلیغات گسترده و پخش تیزهای تلویزیونی استانی با هدف آگاه شدن مردم هرمزگان از نمایشگاه قرآنی قشم شد.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته در 30 نمایشگاه و جشنواره قرآنی و فرهنگی حضور داشته است، از نبود بعضی امکانات بویژه دستگاه عابر بانک در ششمین نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم، انتقاد کرد.

ششمین نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم تا دوم مرداد ماه از ساعت 18 تا یک بامداد در محل نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد قشم دایر است.

مسئول غرفه انتشارات تاتی از ارائه بیش از 50 لوح آموزشی ویژه کودکان در ششمین نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم خبر داد.

به گزارش ستاد خبری ششمین نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم، محمد باباحاجی گفت: 40 لوح آموزشی انتشارات تاتی و بیش از 10 لوح از دیگر انتشارات کشور با هدف کمک به بالا بردن هوش کودکان در حوزه های قرآنی، آموزش زبان و داستان های دینی و استوره ای در این غرفه عرضه می شود.

به گفته وی، لوح های مربوط به نقاشی، آشنایی کودکان با اعضای بدن، مجموعه ترانه های نرم افزاری، ترانه های تصویری، بازی و ریاضی، بازی و الفبا، آشنایی کودکان با مقررات راهنمایی و رانندگی آشنایی با صدای سازها، آموزش اصول صحیح تغذیه در قالب داستان برای کودکان 3 تا 11 سال در این غرفه عرضه می شود.

مسئول غرفه انتشارات تاتی با اشاره به بعضی کاستی ها در این نمایشگاه، خواستار برنامه ریزی مناسب تر برای برگزاری اینگونه جشنواره ها با تبلیغات گسترده و پخش تیزهای تلویزیونی استانی با هدف آگاه شدن مردم هرمزگان از نمایشگاه قرآنی قشم شد.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته در 30 نمایشگاه و جشنواره قرآنی و فرهنگی حضور داشته است، از نبود بعضی امکانات بویژه دستگاه عابر بانک در ششمین نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم، انتقاد کرد.

ششمین نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم تا دوم مرداد ماه از ساعت 18 تا یک بامداد در محل نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد قشم دایر است.