به گزارش خبرگزاری برنا از گلستان؛ مجمع انتخاباتی ریاست هیات پزشکی ورزشی استان گلستان با حضور سرپرست، دبیر و مدیر امور استان های فدراسیون پزشکی ورزشی کشور، مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار شد.
علی اصغر آیت اللهی سرپرست و حمیده ناصری نایب رئیس هیات پزشکی ورزشی استان، دو نامزد حاضر در این انتخابات بودند که با انصراف ناصری، این مجمع انتخاباتی با یک نامزد برگزار شد. در نهایت علی اصغر آیت اللهی با کسب 15 رای از 16 رای ماخوذه به مدت 4 سال دیگر سکان ریاست هیئت پزشکی ورزشی استان را بر عهده گرفت. آیت اللهی پیش از این نیز به مدت 4 سال رئیس و 2 سال سرپرستی این هیئت را عهده دار بود. رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشور در این مجمع گفت: یکی از راه های توسعه ورزش، ایمن کردن ورزشکاران است، زیرا آنان باید در صورت آسیب دیدگی، اطمینان خاطر داشته باشند تا با جنگندگی بیشتری در مسابقات حضور یابند. محمد تقی خانی افزود: البته مهم ترین وظایف فدراسیون پزشکی ورزشی، آموزش صحیح درست ورزش کردن برای پیشگیری از آسیب دیدگی است. وی با بیان اینکه هیئت های پزشکی ورزشی باید ورزشکاران را به سمت رسمی شدن هدایت کنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 3 میلیون نفر ورزشکار رسمی داریم که تعداد زیادی نیست و این رقم باید در سال آینده دو برابر شود. مدیرکل ورزش و جوانان گلستان نیز پس از انتخاب آیت اللهی به عنوان رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اظهار کرد: باید از زحمات آیت اللهی در سال های گذشته نیز تشکر کرد و امیدوارم فعالیت های خوب شان در هیئت پزشکی ورزشی ادامه داشته باشد.