به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ دومین کمیته اشتغال و کارآفرینی بهزیستی شهریار در سالن اجتماعات بهزیستی شهریار جهت طرح پرونده های تسهیلات خود اشتغالی با حضور علی اصغر یوسف زاده، رئیس اداره بهزیستی شهریار و شهربانو ابراهیم، معاون مشارکت های مردمی، مصطفی مرادی، معاون توانبخشی، زهرا عبداله زاده، معاون پیشگیری، شکوفه سوری، معاون امور اجتماعی و مددکاران و رابطین مربوطه و کارشناس اشتغال شهرستان برگزار شد.

در ادامه این نشست تعداد پرونده های قابل طرح در جلسه 29 فقره شامل 18 فقره حوزه پیشگیری، 8فقره حوزه اجتماعی، 3 فقره حوزه توانبخشی بود که از این تعداد 3فقره پرونده حوزه پیشیری به دلیل نداشتن ضامن معتبر تائید نگردید و مابقی پرونده ها مورد تائید قرار گرفتند.