خبرگزاری برنا- اصفهان؛ منابع انسانی، مدیریت، سرمایه، بهره وری و فناوری، از جمله عواملی است که نقص در کدام از آن ها، می تواند یک واحد تولیدی را با رکود مواجه کند که البته سهم هر کدام از این عوامل به نوع واحد تولیدی بستگی دارد. در سال های اخیر استان اصفهان با دارا بودن ۹ هزار واحد صنعتی، به عنوان صنعتی ترین استان کشور، حال و روز خوبی ندارد و این واحد واحدها با شرایط خاصی دست و پنجه نرم می کنند.

رکود حاکم بر واحدهای تولیدی

همه این موارد در حالی است که به گفته استاندار اصفهان، تاکنون ۱۰ درصد از واحدهای تولیدی اصفهان به رکود کامل رسیده اند و بیش از ۴۰ درصد نیز زیر ظرفیت خود  فعالیت می کنند.

در کنار این، طبق آمار دیگری که توسط عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان اعلام می شود، بر اساس عارضه یابی که در مناطق صنعتی استان اصفهان انجام شد، 30 درصد پروانه های بهره برداری تعطیل شده اند و حدود 60 درصد واحدها زیر 50 درصد ظرفیت کار می کنند.

به گفته استاندار اصفهان، واحدهای تولیدی که هم اکنون با مشکل مواجه هستند، به 2 گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول واحدهایی هستند که به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکل شده اند و گروه دوم واحدهایی که منابع و تسهیلات اختصاص یافته را در جای خود هزینه نکرده اند.

از طرفی به اعتقاد برخی از کارشناسان، مشکلات واحدهای تولیدی به 2 دسته برون بنگاهی و درون بنگاهی تقسیم می شود که به گفته مرتضی بیشه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان دلایل برون بنگاهی بیش از عوامل درون بنگاهی، اقتصاد واحدهای تولیدی را در اصفهان با مشکل رو به رو کرده است. 

دلایل برون بنگاهی

از نظر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، مهم ترین و حادترین مشکل کنونی واحدهای تولیدی استان، نقدینگی است و امروز شاید 90 درصد واحدها به علت داشتن معوقات بانکی، از کمک های بانکی برای رفع مشکل نقدینگی خود بی بهره می مانند.

به اعتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، زمانی که بودجه های دولتی محقق نشود، چرخ اقتصاد خوب نمی چرخد. در این میان به عنوان مثال زمانی که بودجه عمرانی دولت تامین نشود، فعالیت برخی از کارخانجات که به این گونه بودجه ها ارتباط دارد، دچار رکود می شود.

مجید منصوری ادامه می دهد: از طرفی با رکود این واحدها و کاهش اشتغال، مالیات ها پرداخت نمی شود و به دنبال آن در آمد دولت کاهش پیدا می کند و بودجه ها تامین نمی شود. در واقع این موضوع یک دور تسلسل، ناشی از ارتباط بودجه و دریافت مالیات، است که به شدت به اقتصاد آسیب می زند

وی می افزاید: مسائل بانکی و پرداخت وام با نرخ بهره بالای 20 درصد به واحدهای تولیدی از جمله مشکلات دیگری است که این واحدها با آن مواجه هستند و همین عامل باعث از بین رفتن رونق بخش خصوصی می شود. این در حالی است که در تمام دنیا این گونه وام ها با نرخ بهره زیر 4 درصد پرداخت می شود.

به اعتقاد استاندار اصفهان نیز، بررسی و حل مشکلات واحدهای تولیدی، می تواند به سیاست کلان دولت، که خارج شدن از رکود اقتصادی است، کمک کند.

دلایل درون بنگاهی

از طرفی در کنار مشکلات برون بنگاهی، به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، نداشتن آموزش، منابع انسانی و سیستم های بودجه بندی مناسب، باعث بخشی از مشکلات واحدها شده است که با وجود این گونه مسائل، اگر مشکلات مالی واحد ها هم حل شود، باز هم مشکلات واحدهای تولیدی حل نخواهند شد.

بیشه ادامه می دهد: هم اکنون بیشتر کارخانجات با بهره وری پایینی کار می کنند و به همین علت باید با استفاده از آموزش های مناسب، ارتباط با دانشگاه و تقویت بخش های آر اند دی، برای افزایش بهره وری خود تلاش کنند. البته متاسفانه زمانی که بیشتر کارخانجات با مشکل نقدینگی رو به رو هستند، رغبتی ندارند که در این زمینه ها اقدام کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان این که هم اکنون واحدهای تولیدی دنیا به سمت به روزرسانی رفته اند، می گوید: استفاده از مدیریت، تجهیزات و فناوری های به روز از اهمیت خاصی برخوردار است، اما هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی ما به روز نشده اند و از تجهیزات قدیمی استفاده می کنند. همین موضوع باعث می شود که این واحدها نتوانند تولید اقتصادی داشته باشند و به دنبال آن رقابت کاهش پیدا می کند.

امیدواریم که پس از سال ها که از مشکلات واحدهای تولیدی گفته و نوشته است، امسال با عزم دولت و بخش خصوصی، شاهد خروج این واحد ها از رکود و رونق دوباره آن ها باشیم. 

تشکیل ۴ زیرگروه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی

(باکس) اخیرا استاندار اصفهان از تشکیل ۴ زیرگروه بانک، مالیات، تامین اجتماعی و روابط کار و سایر برای حل مشکلات واحدهای تولیدی خبر داده است تا برای خروج از بحران و برطرف شدن مشکلات واحدهایی که به علت شرایط اقتصادی دچار رکود شده اند، تسهیلات و منابع لازم در اختیار آن ها قرار گیرد.(خبرنگار پور حسین)