به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان "مستخدم ماشینی" نمایشی از یک موقعیت است. موقعیتی نفس گیر و پر اضطراب. دو انسان را می‌بینیم که منتظرند. منتظر یک پیغام برای یک جنایت دیگر در سلسله جنایت‌هایی که تا به حال مرتکب شده اند؛ ولی کم کم دچار چالشی گنگ و نامفهوم می‌شوند.

هارولد پینتر نویسنده برنده جایزه نوبل در مورد این نمایش می‌نویسد: صحنه ... دو نفر . . . در . . . تصویری شاعرانه از ترس و انتظاری نا مشخص . . . قرار است چه اتفاقی برای این دو نفر درون این اتاق بیفتد؟

"مستخدم ماشینی" سومین اثر هارولد پینتر بعد از نمایشنامه های اتاق و جشن تولد است. او سالها بعد و در دوران کهولت سن در مورد این اثر و دیگر آثارش می گوید: این تهدید و تاثیرش است که اهمیت دارد ، نه ریشه آن . . . مستخدم ماشینی بر گرد تصویری از تهدید می‌گردد و تهدید کننده ها را نشان می‌دهد که مثل مخاطبان خود وحشت زده و در برابر تهدید آسیب پذیرند. علت اهمیتی ندارد. چیزی که مهم است درک وجود تهدید و آسیب پذیری آدمی نسبت به آن است...

عموم علاقه مندان می‌توانند هر شب ساعت 20:30 از پنجم تا پانزدهم شهریور ماه برای تماشای این نمایش به سالن موزه خط حوزه هنری اصفهان مراجعه نمایند.