به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛  در مراسمی تفاهم نامه همکاری بین کانون وکلای قزوین و کانون وکلای کشور تاجیکستان در محل کانون وکلای قزوین منعقد شد. در این مراسم عبدالقادر رحیم اف مدیر عامل روابط بین الملل اتحاد کانون های وکلای تاجیکستان با هیئت مدیره کانون وکلای قزوین دیدار کردند.

در این دیدار عبدالقادر رحیم اف مدیرعامل روابط بین الملل اتحاد کانون های وکلای تاجیکستان ضمن تشکر از مهمان نوازی کانون وکلای قزوین گفت: روابط کشورهای ایران و تاجیکستان روابطی گرم و صمیمی است بنابراین واجب است که بخش ها و نهاد های مختلف دو کشور نیز با هم ارتباطی صمیمی و تعامل داشته باشند.

وی افزود: ما میراث های مشترک فرهنگی بسیاری چون زبان فارسی و شاعران مشترکی چون فردوسی و خیام داریم و همکاری ما می تواند زمینه همکاری های مشترک بسیاری را بین دو کانون به وجود بیاورد.

رحیم اف ادامه داد: تاجیکستان 8000 حقوقدان وکیل دارد و کانون بین المللی وکلا ((iba)) نیز در کشور ما شعبه دارد و از کانون وکلای تاجیکستان حمایت می کند.

رحیم اف افزود: متاسفانه در نظام بین الملل تبلیغات منفی علیه ایران زیاد است؛ اما وکلای تاجیکستان هرگاه به ایران آمده اند جز مهر و محبت و صمیمیت چیزی ندیده اند.

2

هم چنین غلامرضا تجدد رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: تاجیسکتان کشور دوست و هم فرهنگ ماست لذا تعامل کانون وکلای دو کشور می تواند موجب پیشرفت وکلای دو کشور شود.

وی افزود: بنای اتحادیه کانون های وکلای دادگستری باید ساختاری سیستماتیک داشته باشد و کانون وکلای قزوین آماده است تا تجربیات خود را در این راستا به کانون وکلای تاجیکستان منتقل کند .

تجدد ادامه داد: قزوین حقوق دانان بزرگی دارد که آن ها می توانند تجربیات گران بهای خود را در اختیار کانون وکلای تاجیسکتان قرار دهند.

رئیس کانون وکلای قزوین تصریح کرد: هم اکنون با کانون های وکلای برخی کشورهای اروپایی و ترکیه در ارتباط نزدیک است و امیدواریم با این دیدار این تعامل با کانون وکلای تاجیکستان هم به وجود آید.

در پایان این دیدار نیز کانون وکلای قزوین با کانون وکلای تاجیکستان طی تفاهم نامه ای مقرر کردند که از تخصص و تجربیات یک دیگر در زمینه های علمی، پژوهشی، ارتقا و آموزش وکلا و تعمیق و گسترش زبان مادری پارسی دو کشور در مبادلات حقوقی استفاده نمایند.

کانون وکلای داداگستری استان قزوین در دوره جدید فعالیت تلاش زیادی برای ارتقای جایگاه وکلا و همکاری با نهادهای مرتبط علمی و پژوهشی انجام داده  است.

3