به گزارش سرپرستی خبر گزاری برنا از تهران غرب ،علی مهدور رئیس شورای اسلامی شهر شهریار  در گفتگو با برنا گفت:اعضای کمیسیون های پنچگانه شورای اسلامی شهر شهریار مشخص شدند.

وی با اعلام این خبر افزود: در یکصد و هشتادو ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر در اجرای تبصره ماده 3 و تبصره ماده 5 دستور العمل شرح وظایف ، ترکیب و ... کمیسیون های شوراهای اسلامی مصوب 10/12/85 شورای عالی استان ها ، اعضای  کمیسیونهای پنجگانه و نمایندگان شورا در سازمانها و کمیسیون ماده صد شهرداری شهریار در سال سوم انتخاب شدند .

وی یاد آور شد: در سه دوره گذشته شورای سه کمیسیون ( فرهنگی ،مالی ،عمران و ترافیک ) وجود داشت که در جهت تسریع تصمیمات و روند مطالبات مردم دو کمیسیون دیگر ( حقوقی و نظارت و خدمات شهری ، حمل ونقل و ترافیک  ) در دوره چهارم اضافه گردید .

ترکیب اعضای شورای شهر در کمیسیونها و نمایندگان شورا در شهرداری شهریار  

کمیسیون برنامه و بودجه و عمران  شهری : مهندس بهزاد درخشان ، یوسف قاسم زاده ، مرتضی احمدی ، مهندس فریدون وکیلی و علیرضا صفرزاده

کمیسیون فرهنگی ‌، اجتماعی و ورزشی : علیرضا رضایت ، علی محمدی ، حکمعلی نجفی

 و مهندس بهزاد درخشان

کمیسیون حقوقی و نظارت : پرویز مرادی ، علیرضا رضایت ، معین ‌فروزنده بخش ،

 مهندس محمد کلهر و جمشید فرجی اصل

کمیسیون شهرسازی و معماری :  مهندس یوسف قاسم زاده ، مرتضی احمدی،  مهندس فریدون وکیلی‌، علیرضا صفرزاده، بهزاد درخشان ، معین فروزنده بخش و پرویز مرادی

کمیسیون خدمات شهر و حمل و نقل و ترافیک : جمشید فرجی اصل ، مهندس محمد کلهر ، حکمعلی نجفی ، علی محمدی و پرویز مرادی

انتخاب نمایندگان شورای اسلامی شهرشهریار در کمیسیون ها ، سازمان ها و ... شهرداری شهریار

کمیسیون ماده صد (1) : مهندس فریدون وکیلی 

کمیسیون ماده صد (2) : معین فروزنده بخش

کمیسیون ماده 77 : علی مهدور

کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها : علی محمدی 

کمیسیون تحویل : مهندس یوسف قاسم زاده

کمیسیون ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها : مهندس محمد کلهر

شورای سازمان آتش نشانی : مرتضی احمدی

شورای سازمان موتوری : جمشید فرجی اصل

شورای سازمان پارک ها و فضای سبز : مهندس محمد کلهر

شورای سازمان آرامستان ها : حکمعلی نجفی

شورای سازمان بهسازی و نوسازی و عمران : مهندس یوسف قاسم زاده

شورای سازمان تاکسی رانی : پرویز مرادی

شورای سازمان اتوبوس رانی : جمشید فرجی اصل

شورای سازمان میادین میوه و تره بار : علی مهدور

شورای سازمان ترافیک : جمشید فرجی اصل

شورای نامگذاری : علیرضا رضایت

کمیته پرسنلی : مهندس بهزاد درخشان

کمیته زیباسازی : پرویز مرادی

کمیسیون عالی معاملات : علیرضا رضایت

ستاد بحران شهر شهریار : جمشید فرجی اصل

کمیته طرح و برنامه : مهندس بهزاد درخشان،  مهندس یوسف قاسم زاده و مرتضی احمدی به عنوان ناظرین شورای اسلامی شهر شهریار