استاندار البرز گفت: استان البرز به جهت تازه تأسیس بودن در بخشی حوزه ها با کمبودهایی مواجه است که با قول مساعد مسئولان و تفویض اختیار به استان مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج،"سیدحمیدطهائی" در دیدار با کارمندان استانداری بمناسبت هفته دولت، ضمن تشریح موفقیت های دولت یازدهم در مذاکرات هسته ای اظهار داشت:  دولت یازدهم توانست بحران اقتصادی را مهار کند و مانع از افزایش نرخ تورم فرا تر از 40 درصد شود.

وی با بیان اینکه هر چند نتایج مذاکرات بر وضعیت اقتصادی کشور به سرعت مشهود نخواهد بود، گفت: اکنون که تفاهم نامه با گروه  1+ 5  به امضاء رسیده است و دنیا سر ستیز و جنگ با جمهوری اسلامی ندارد، با این وجود بازگشت کشور به شرایط عادی اقتصادی زمانبر است.

طهائی با اشاره به اینکه تمام تلاش دولت، گذر از رکورد تورمی و تحریم اقتصادی است، افزود: علی رغم تمامی فشارها و سختی هایی که مردم در این مدت متحمل شدند، انتظارشان از کارگزاران دولت آن است که قدم های موثری در بهبود شرایط اقتصادی کشور برداشته شود.

استاندار البرز با تشریح وضعیت کنونی کشور پس از شرایط پسا تحریم، فضا را امید بخش توصیف و خاطرنشان کرد: با گشایش دروازه های کشور شاهد استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستیم.

وی افزود: در این شرایط ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی در اوضاع رقابت اقتصادی با کشورهای خارجی امری مهم تلقی می شود.

طهائی در محور دیگری از سخنان خود تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز را گامی در جهت استقلال بودجه استانی و  بهبود ارتقاء شغلی و رفاه اجتماعی کارکنان دولت در استان قلمداد کرد و گفت: به جهت تازه تأسیس بودن این استان کمبودهایی در بخشی از حوزه ها وجود دارد که طی مذاکره با مسئولان در سطح ملی جبران خواهد شد.

استاندار البرز،خودکفایی استان را مستلزم بهره مندی از منابع درآمدی استانی برشمرد و افزود: با تفویض اختیار به استانها بخشی از درآمدهای داخلی تأمین خواهد شد.

ایجاد تسهیلات رفاهی کارکنان دولت در استانداری، رسیدگی به موضوع جانمایی ساختمان جدید استانداری، پیگیری مجمع تعاونی مسکن کارکنان در این مجموعه از دیگر محورهای سخنان استاندار البرز در دیدار با پرسنل بود