به گزارش خبر گزاری برنا غرب تهران ،آخوندی وزیر راه و شهر سازی به همراه هاشمی استاندار تهران، گروسی عضو کسیون صنایع و معادن ، استاندار البرز  و جمعی از مسئولان در بازدید از کارخانه لکوموتیو سازی و شرکت مپنا گفت: طبق استاندار هر لکوموتیو بین 18 تا 20 سال  توانایی حمل و نقل دارد که بعد از این دوره نیاز اساسی به فرایند بازسازی دارد. که در همین مورد تعدادی از لکوموتیو های خطوط ریلی کشور نیاز تعمیرات اصولی دارد.

وزیر راه همچنین از سود دهی تعمیرات لکوموتیو ها در این کارنجات خبر داد و گفت:با توجه به داشتن کارخانه تعمیرات در البرز در صرفه جویی و خروج ارز به خارج از کشور توانسته ایم تعداد 200 لکوموتیو را تعمیر و تعدادی نیز در دست اقدام می باشد.photo_2015-09-03_16-34-01

وی افرود:پس از تعمیرات لکوموتیو وبازسازی آنها مجددا بین 16 تا 18 سال دیگر در حمل نقل ریلی میتواند استفاده شود.و تاکید کرد،درصد تعمیرات 40 درصد یک لکوموتیو آماده هزینه دارد

وی اظهار کرد : خدا را شاکریم که در کشوری زندگی می کنیم که جوانان و متخصصان ایرانی در سایه همدلی و همزبانی  قدرت آن را دارند تا تمام اجزای فرسوده یک لکوموتیو را به طور کامل بازسازی نهایی نمایند..

آخوندی در پایان خبر از برنامه‌ریزی برای افزایش 13 هزار کیلومتری خطوط ریلی را در سطح کشور را داد.

photo_2015-09-03_16-34-46photo_2015-09-03_16-34-21photo_2015-09-03_16-34-40

 

 

عکس از:هنری