به گزارش خبرگزاری برنا غرب تهران، به منظور ارج نهادن به جامعه پزشکی دفتر نظام پزشکی شهرستان های غرب استان تهران ازپزشکان نمونه غرب استان ملاردی تجلیل کرد.

_INA9765

خاطر نشان میگردد دراین مراسم که درسالن همایشهای صفادشت برگزارشد، برنامه های متنوع ومتفا وتی از توسط هنرمندان اجراشد،،

در ادامه این همایش از 20پزشک نمونه تجلیل شد.

_INA9779_INA9982_INA9749_INA9581

عکس: کیایی