به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ محمد باقر منوچهری  گفت: امسال  کار خرید  گندم  مازاد بر نیاز  کشاورزان  با برنامه  ریزی انجام شدو آمادگی  کامل  بخش های ذیربط در فصل برداشت،  با  ایجاد و تجهیز 32 مرکز خرید  از دهه اول خرداد  در شهرستان های غرب  استان شروع شد و در  مناطق  سردسیر استان   تا پایان مرداد ماه کار خرید به اتمام رسید .

 وی افزود : با توجه  به وجود محموله های کوچک  گندم  قابل خرید  ،در حال  حاضر  دو مرکز  خرید گندم متعلق  به شرکت  غله ( سیلوی شهید طاهریان  در سمنان و انبار مکانیزه  در شهرستان  شاهرود ) فعال هستند و نسبت به تحویل  گندم  از کشاورزان  اقدام می کنند .

 مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی  استان بیان کرد : تا کنون 72366 تن گندم  مازاد  بر نیاز از  کشاورزان خریداری شده است  که در شهرستان  میامی با بیش از 26 هزار  تن ،  شاهرود بیش  از 14 هزار تن  و  گرمسار حدود 12 هزار  تن  بیشترین میزان  گندم خریداری  شده است .