به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، غلامرضا شعبانی بهار در جریان سفر به اردبیل و در دیدار با استاندار اردبیل افزود: در یکی دو سال اخیر با تدابیر مختلف از جمله برگزاری جشنواره های متعدد و همایش ها ودیگر شاخص، ورزش همگانی در استان اردبیل رشد بسیاری کرده است .

او بیان کرد: رویکرد رییس جمهوری هم از همان ابتدای مسوولیت توسعه ورزش همگانی بوده که امسال هم این اولویت را در کنار ورزش بانوان مورد تکرار و تاکید مجدد قرار دادند.

وی بیان کرد: در وزارت ورزش و جوانان شورای ورزش همگانی راه اندازی شده و در استانها هم شورای متناظر تشکیل شده است.

شعبانی بهار با اشاره به ویژگی شورای ورزش همگانی گفت: با توجه به ناهنجاری ها و مشکلات سلامتی در اقشار مختلف جامعه، توسعه ورزش همگانی بسیار مهم و ضروری است و توسعه ورزش همگانی در گرو همکاری تمامی دستگاهها است و این شورا می تواند سایردستگاهها را درگیر ورزش همگانی کند.

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان افزود: اگر زیر مجموعه دولت و دستگاههای مرتبط بتوانند فقط اعضای خود را به سمت ورزش همگانی جلب کنند خیلی از مسائل حل می شود چون حدود 3میلیون کارمند در ایران وجود دارد و اگر هر کدام به همراه خود فقط 2نفر را به سمت ورزش همگانی سوق دهند،حدود 9میلیون نفر به این امر مهم که نقش اساسی در سلامت فردی و اجتماعی دارد خواهد پرداخت.

در این جلسه استاندار اردبیل نیز گفت: همان گونه که قصد داریم ضمن سنگفرش کردن محدوده مرکزی شهرستان توریستی سرعین،ورود خودروها به این منطقه را ممنوع کنیم،می خواهیم با تکمیل جاده توریستی در اطراف دریاچه زیبای شورابیل، ورود خودروها را به این محدوده هم ممنوع کنیم تا کسانی که در اطراف این دریاچه زیبا به ورزش همگانی روی می آورند،در فضایی عاری از خودرو به راحتی ورزش کنند.

مجید خدابخش افزود:ورزش همگانی جزو اولویت های دولت یازدهم و مورد مهمی است که باید سعی کنیم آن را با شکل و قالبی جذاب به مردم ارائه کنیم تا آحاد جامعه با میل و رغبت ورزش روزانه را در دستور کار خود قرار دهند .به هر حال ورزش همگانی ثابت شده که استرس زدا است و همین امر می تواند ضمن تاثیر در سلامت عمومی جامعه ،به آرامش روانی بیشتر مردم هم منجر شود.