به گزارش  سرپرستی خبر گزاری برنا از تهران، ،سید محسن اسدی ،شهردارمنطقه با اعلام این خبرگفت:  حفاظت ازحریم رودخانه وارتفاعات پایتخت یکی از اولویت های مدیریت شهری است که دراین راستا نظارت وکنترل مستمر برحریم درحال انجام است.

وی جاذبه توریستی وتفریحی  در حاشیه رودخانه ها را از دلایل ساخت و ساز رستوران در حریم رودخانه ها برشمرد وافزود: هرگونه ساخت وساز در خارج ار محدوده شهری وتجاوز به حریم رود خانه ها باهرمجوزی ممنوع است.

شهردار منطقه5 تصریح کرد: در همین راستا با هماهنگی قوه قضائیه ،نیروی انتظامی، وزارت جهاد وکشاورزی ،با تخریب ساختمان های  بنا شده ودر حال احداث نسبت به حفاظت از حریم اقدام شد.

وی افزود: پس از  ابلاغ آرای  کمیسیون ماده صد  مبنی بر جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در ارتفاعات حریم ،بستر رودخانه وهمچنین اراضی کشاورزی وباغات  ،بیش از 33حکم ابلاغی در یک اقدام جهادی در حال اجرا است.

اسدی تصریح کرد: درهمین راستا با استقرار 800نیروی شهربان ،حریم بان وهمچنین یگان ویژه  وامداد نیروی انتظامی باغ رستوران های حاشیه رودخانه کن تخریب ورفع تصرف  شد