به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ جمال انصاری رییس کل دادگستری استان قزوین بیان داشت: موجودی پرونده های قضایی در مجموع دادگستری قزوین شامل دادسراها، دادگاه ها، شعب اجرای احکام در ابتدای سال 93 تعداد 32هزار و 948فقره بوده که 174هزار و 8پرونده وارده نیز به حوزه های قضایی داشته ایم.

وی ادامه داد: در طول سال 93 تعداد 175 هزار و 526 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و از جریان قضایی خارج شده که در نهایت مانده پرونده ها 31 هزار و 430 فقره بوده است.

رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: یکی از سیاست های دستگاه قضایی کاهش زمان رسیدگی به پرونده هاست که در این خصوص عوامل مختلفی همچون ناآگاهی طرفین از قوانین و مقررات، اطاله دادرسی در نتیجه نیاز به کارشناسی و مسائلی از این دست و ... نقش دارد.

انصاری توضیح داد: در سال 93 متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در مجموعه دادگستری استان قزوین 126 روز می باشد که این میانگین در سایر بخش های دادگستری استان قزوین متفاوت بوده است.

وی افزود: متوسط زمان رسیدگی در مجموعه دادسرا 40 روز، در مجموع دادگاه ها 87 روز، در اجرای احکام مدنی و کیفری نیز به ترتیب 276 و 139 روز بوده است.

رییس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: در شوراهای حل اختلاف میانگین رسیدگی به پرونده ها 56روز بوده است.