استاندار البرز رفع موانع کسب و کار را اصلی ترین مأموریت پارلمان بخشی خصوص اعلام و مهمترین اولویت های این بخش را خاطرنشان کرد.

 

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، "سیدحمیدطهائی" در جمع اعضای اتاق بازرگانی استان و پارلمان بخش خصوصی، پرونده فرصت های سرمایه گذاری استان را گشود و اصلی ترین مولفه هایی که فعالان بخش خصوصی باید مورد توجه داشته باشند را مرور کرد.

رفع موانع کسب و کار کلیدی ترین نکته ای بود که طهائی به آن اشاره کرد و با بیان اینکه رفع این موانع تنها بر عهده یک دستگاه نیست، گفت: در بهبود فضای کسب و کار مولفه های فراونی وجود دارد و  یک دستگاه تنها متولی امر نیست، بلکه همه دستگاه ها حتی بخش خصوصی باید موانع کسب و کار را بر طرف سازند.

وی دامنه رفع موانع کسب  و کار و بهبود فضای اقتصادی کشور را فرا تر دانست و افزود:  ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط دولت نقشه راه را مشخص کرده است و در این زمینه همه دستگاه ها درگیر کار خواهند بود.

سرمایه گذاری الکترونیک دست های پنهان رانت خواری را کوتاه می سازد

طهائی با اشاره به برخی رانت خواری ها و ویژه خواری های نجومی در دولت پیشین، جایگزین ساختن شیوه های الکترونیکی در سرمایه گذاری را گامی در جهت کوتاه کردن دست های پنهان در اقتصاد سرمایه گذاری قلمداد کرد و گفت: با ایجاد پنجره واحد و استقرار دولت الکترونیک، ضمن اینکه از اتلاف وقت جلوگیری می شود، از دخالت های سلیقه ای در اجرای قوانین کاسته خواهد شد.

رقابت مدیران استان در استقرار دولت الکترونیک

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این رابطه از مسابقه ناخوانده بین مسئولان خبر داد و افزود: در استقرار دولت الکترونیک مصمم هستیم و مسابقه ناخوانده ای به راه خواهد افتاد تا سیستم اجرایی در این بخش مسئولیت خود را انجام دهد.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، شفاف سازی در اجرای قوانین و مقررات  را موجب حذف رانت و رانت خواری دانست و گفت: در دولت های قبل به جهت عدم شفاف سازی مفاسد اقتصادی فراوانی رقم خورد که به دنبال آن مفاسد و بزه های اجتماعی دامن کشور را گرفت.

دستگاه ها پیشگام شفاف سازی اجرای قوانین و مقررات باشند

وی افزود: در این زمینه خود دستگاه ها باید آغازگر در سیستم خود باشند و در قالب کارگروه ها روی طرح ها مطالعه و بعد از احصاء مسائل و جزئیات آن را به دفتر سرمایه گذاری استان ارائه دهند.

پیشنهادات رفع موانع کسب و کار هم اعلام شود

طهائی رفع بخشی از موانع کسب و کار را راهگشا در کارگروه های اقتصادی  و اتاق بازرگانی دانست و با بیان اینکه البرز گرچه از نظر وسعت کوچک است، اما جای توسعه بیشتر دارد، گفت:  علاوه بر احصاء و شناسایی مشکلات و موانع کسب و کار، مدیران اقتصادی در چنین محافلی پیشنهادات برون رفت از وضعیت موجود را نیز ارائه دهند.

صادرات اقتصادی کشور پشت باندهای فرودگاه پیام چرا؟

طهائی در محور دیگری از صحبت های خود به فرودگاه پیام به عنوان یکی از مراکز سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه فرودگاه پیام در استان البرز قرار دارد و این استان در حوزه تولید محصولات کشاورزی در کشور پیشگام است، اما به جهت راکد ماندن ظرفیت های توسعه محور این مرکز، شاهد آن هستیم که بخشی از محصولات صادراتی از فرودگاه های دیگر نقل و انتقال می شود که این خود عین کفران در نعمت است.

برنامه فعالان اقتصادی در شرایط پسا تحریم چیست؟

برنامه فعالان اقتصادی در شرایط پسا تحریم چیست؟ این سئوالی بود که استاندار در جمع اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به آن اشاره کرد و خطاب به فعالان بخش اقتصادی پرسید؟ برنامه شما بعد از توافقات و برجام چه خواهد بود؟ بنظر می رسد تدوین نقشه راهی جامع در شرایط پس از تحریم یکی از الزامات این حوزه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دولت تدبیر و امید، امید را به جامعه برگرداند

استاندار البرز در محور دیگری اقدامات دولت را در حوزه اقتصادی تبیین کرد و گفت: دولت تدبیر و امید، امید را با تدبیر بکار گرفت و ظرف دو سال با برنامه های ارزنده، آن را به جامعه برگرداند، اما متأسفانه شاهد آن هستیم برخی برخوردها با دولت به گونه است که تعابیر دیگری از این تلاش ها می شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه سه قوا برادرانه با همدلی  و نظر واحد برنامه ها را دنبال می کنند، خاطرنشان کرد: اقداماتی نظیر جدل روسای قوا در مجلس که در دولت قابل شاهد بودیم در این در این دولت دیده نمی شود.

برخی اظهارات نقد نیست، تزریق ناامیدی در دلهای مردم است

طهائی با اشاره به اینکه نقد سازنده خوب است، تصریح کرد: نقد، خوب است اما کاری خوب را نیز نباید زیر سئوال برد. در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری تحت عنوان " همدلی و همزبانی دولت و ملت" نامگذاری شده است باید با شیوه همدلی اقدامات را پیش برد.

وی با انتقاد از برخی اظهارات و جبهه گیری ها نسبت به عملکرد دولت، گفت: برخی اظهارات نسبت به عملکرد دولت، نقد نیست، ناامیدی و تزلزل در دلهای مردم است در حالی که سرلوحه کار باید بازگرداندن امید و اعتماد و انگیزه در جامعه باشد.

دولت تدبیر و امید، با تدبیر، امید را به جامعه برگرداند

دولت ظرف دو سال اقدامات ارزنده ای را انجام داد اما برخوردها با دولت به گونه ای است که تعابیر دیگری می شود.حاصل زحمات مجموعه نظام، بعد از سالها، رئیس قوه مجریه و مقننه در انظار با هم جدل می کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه برخی دیدگاه های سیاسی و برخوردهای سیاست زده به دور از واقعیت های جامعه با تحلیل هایی که  مُهر سیاسی بر روی آن می خورد ماهیت کار را تغییر می دهد و این عین بی انصافی است.

طهائی به پارلمان بخش خصوصی نیز توصیه کرد در شرایطی که رانت خواری هاو  ویژه خواری های دولت پیشین یکی پس از دیگری رو می شود، هوشمندانه و با برنامه حرکت شود تا دست سوء استفاده گران و سودجویان کوتاه شود.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز همچنین به برخی اظهارات عامیانه پیرامون ارزان شدن اقلام پس از برجام و توافقات نیز اشاره و خاطرنشان کرد: برخی صحبت های عوام فریبانه  در خصوص ارزان شدن قیمت ها در کشور می شود و انتظاراتی که پس از برجام مطرح می گردد که باید در پاسخ به این اظهارات نیز گفت: کاهش تورم  و فروکش ساختن موج روانی ناشی از آن حاصل ریاضت اقتصادی دولت در دو سال اخیر بوده است و قطعاً آثار برداشته شدن  تحریم ها یک شبه مشهود نخواهد بود.

توجه به مولفه های 10 گانه شاخص های کسب و کار  و کاهش زمان در پروسه های صدور مجوز سرمایه گذاری، احصا قوانین مخل سرمایه گذاری با همکاری اتاق بازرگانی، وحدت رویه در جذب سرمایه گذاری ها با هماهنگی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان از جمله مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بود.

سرمایه گذاری باید صادرات محور باشد

در این نشست "ابوالفضل فلاح"نماینده وزیر،مدیر کل امور اقتصادی و دارایی البرز و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نیز بخشی از اقدامات این مرکز را در جذب شرکت های خارجی  با ذکر عناوین فرصت های سرمایه گذاری در هر بخش تشریح کرد و با اعلام اینکه تا کنون 50 میلیون دلار توسط هیئت های سرمایه گذاری طی یک سال و اندی در استان انجام شده ، برخی نکات کلیدی را نیز در این حوزه تبیین کرد و گفت: سرمایه گذاری باید صادرات محور باشد و به عنوان مکمل فرصت های داخل کشور دیده شود و نه به عنوان یک رقیب.

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با اشاره به اینکه طرح هایی که در داخل امکان اجرای آن نیست در اولویت طرح های سرمایه گذاری قرار دارد، افزود: کمک به ارتقاء دانش فنی داخل کشور رویکردی است که در این مرکز دنبال می شود.

فلاح با اعلام اینکه تا کنون 67 فرصت سرمایه گذاری که اغلب نیز  مربوط به پروژه های نیمه تمام است نهایی شده است، تصریح کرد: ظرفیت مرکز سرمایه گذاری استان فراتر از این رقم است.

وی تصریح کرد: هدف دیگری که در این مرکز دنبال می شود آن است که سرمایه گذاران خارجی با حضور خود بازار فروش را نیز به همراه آورند.