مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: زیرساخت های تئاتر استان ارتقا می یابد .

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، سید موسی حسینی کاشانی اظهار کرد: جشنواره تئاتر استانی در راستای سیاست های راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف ارتقای سطح کیفی آثار و ارتباط موثر با تماشاگران آثار نمایشی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: بدون شک برگزاری این جشنواره نقش به سزایی در شناسایی و معرفی استعدادهای خلاق و ناشناخته بخش تئانر استان دارد .

وی افزود: برگزاری این جشنواره زمینه ای برای رقابت سالم بین گروه های نمایش استان را فراهم می کند وفرصتی می شود تا هنرمندان با استعداد این رشته  بتوانند در صحنه های ملی (جشنواره تئاتر فجر) حضور پیدا کنند .

مهندس کاشانی تصریح کرد: دراین جشنواره گروه های مختلف تئاتر درعین این که رفاقت و دوستی با یکدیگر را حفظ می کنند به رقابت سالم می پردازند .

وی افزود: برگزاری جشنواره تئاتر استانی به نوعی حمایت از گروه های فعال نمایش استان است و باعث می شود انگیزه آنها برای ارائه کارهای باکیفیت افزایش یابد .

حسینی کاشانی ابراز کرد: نمایش، هنری بلیغ ورسا است و می تواند غنی ترین مفاهیم و ارزش ها را ازطریق کلام و حرکات بدن به مخاطب منتقل کند .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز باتاکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت های بخش تئاتر استان اضافه کرد:هرچند زیرساخت های تئاتر استان درطول دو سال اخیر به میزان قابل توجهی ارتقا یافته ولی هنوزتا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم .

مهندس حسینی کاشانی خاطرنشان کرد:باید شرایطی فراهم شود که هیچ یک از هنرمندان رشته تئاتر برای فعالیت حرفه ای به پایتخت کوچ نکنند.

این مسئول ابرازکرد: با اعتبارات امسال، برنامه مدونی برای افزایش تعداد پلاتوها و بازسازی پلاتوهای موجودپیش بینی شده که درصورت تخصیص به موقع اعتبار، درکوتاه ترین زمان ممکن اجرایی می شود .

کاشانی گفت:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با تمام توان و درحد امکانات و وسعی که دارد ازتمامی گروه های بومی تئاتر البرز حمایت کرده و هیچ تبعیضی دراین زمینه قائل نمی شود .

وی ادامه داد: گروه های تئاتر استان برای ارائه کارهای جدید نباید تنها به کمک های معاونت هنری – سینمایی تکیه کنند وبا علم به کمبود اعتبارنسبت به ارائه کار جدیدی ارائه نکرده وبه سمت اجرای عموم نروند.

وی افزود: هنرمندان با کار درشرایط سخت نشان داده اند که به هنر برای ذات هنر علاقه دارند و به مسائل مالی دررده های بعدی فکر می کنند.

وی درپایان گفت: ازگروه های فعال تئاتراستان  انتظار می رود همچون گذشته ازیکدیگر حمایت کنند و با تعامل سازنده زمینه ارتقای کمی و کیفی این هنراصیل را فراهم کنند.