ابراهیم رضایی‌بابادی استاندار کرمانشاه با محمدعلی جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی و خسرو شهبازی مدیرکل جدید سازمان جهادکشاوری استان کرمانشاه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه،  استاندار کرمانشاه در این دیدار گفت: توسعه کشاورزی در کرمانشاه تنها با مشارکت گسترده مردم در طرح‌های مختلف این حوزه امکان پذیر است و مدیران سازمان جهاد کشاورزی باید با برنامه ریزی زمینه این حضور را فراهم کنند.

ابراهیم رضایی‌بابادی اظهار داشت: با کاشت درخت‌های مثمری همچون گلابی وحشی، بنه و زالزالک که با اقلیم آب و هوایی استان سازکاری دارند می‌توان در بخش‌های وسیعی از طبیعت کرمانشاه پوشش سبز جنگلی ایجاد کرد.

وی افزود: کاشت نهال یکی از برنامه‌های استان کرمانشاه در بخش کشاورزی است.

استاندار کرمانشاه گفت: باید زمینه کشت وسیع نهال در استان کرمانشاه توسط مردم را فراهم کرد و به شکل تضمینی نیز آن را خریداری نمود.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: مناطق وسیعی از استان کرمانشاه همچون دشت گهواره قابلیت بسیاری خوبی برای کشت نهال دارند.

رضایی‌بابادی در پایان گفت: گسترش برنامه‌های آموزشی کشاورزان یکی از اولویت‌های استان کرمانشاه است و از برنامه‌های این حوزه حمایت جدی صورت می‌گیرد.