به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از  لرستان، هوشنگ بازوند در جمع خبرنگاران، افزود: با توجه به اهمیت و ارزش بخش کشاورزی استان، ارتقاء سطح کیفی و راندمان این بخش در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است.

استاندار لرستان گفت: ارزش حوزه دام و کشاورزی استان 18 هزار میلیارد تومان بوده به نحوی که ارزش دام سبک استان سه هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی اظهار کرد: سالگذشته سیستمهای آبیاری نوین در سطح یکهزار و 750 هکتار اجرا شده و تلاش میشود این میزان سالانه به هشت هزار هکتار افزایش یابد. 

استاندار تصریح کرد: همچنین پارسال 105 کیلومتر کانال آبیاری مدرن در اراضی کشاورزی استان احداث شده و این در حالی است که سال 91 حتی یک هکتار سیستم آبیاری نوین در استان اجرا نشده و در سال 92 نیز تنها پنج هکتار از اراضی به سیستم آبیاری نوین مجهز شدهاند.

بازوند با اشاره به افزایش صادرات  محصولات کشاورزی استان نیز اضافه کرد: در مجموع سالهای 91 و 92 صادرات استان 6.9 میلیون دلار و در سالگذشته 18 میلیون دلار بوده است.

وی گفت:  این در شرایطی است که تاکنون میزان صادرات استان در سالجاری 905 میلیون دلار است.

نماینده عالی دولت در لرستان همچنین با تاکید بر فرآوری محصولات بخش کشاورزی لرستان، افزود: پس از رایزنی با بخش خصوصی خارجی، این بخش آمادگی خود را برای سرمایهگذاری در این راستا اعلام کرده است.

بازوند خاطرنشان کرد: در دیدار با سرمایهگذاران قطری، پیشنهاد همکاری در صادرات مصالح ساختمانی، گردشگری و کشاورزی لرستان مطرح و اعلام شد مدیریت ارشد اجرایی استان از حضور سرمایهگذاران حمایت میکند.

وی گفت: سرمایه‏گذاران قطری نیز تمایل خود را برای سرمایهگذاری در صنایع استان به خصوص در بخش کشاورزی و صادرات 100 هزار راس گوسفند اعلام کردند.