به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان" مهدی قربانی ثمین  افزود : این تعداد از ابتدای خرداد تا دهم شهریور امسال در محدوده ساحلی استان در خارج از حریم طرح های سالمسازی دریا غرق شده اند.

وی اظهار داشت : امسال آمار غرق شدگی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از 14 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان خاطر نشان کرد : بیشترین غرق شدگی ، با 15 نفر در ساحل شهرستان بندرانزلی اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد غرق شدگان ساکن استان گیلان نبودند ، تصریح کرد : حدود 43 درصد آنها در گروه سنی بین 20 تا 30 سال و بیش از 90 درصد آنها نیز مرد بوده اند.

گیلان از چابکسر در شرق تا آستارا در غرب استان ، 300 کیلومتر نوار ساحلی دارد.