به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ بهروز منتقمی دبیر کارگروه خیرین ورزشیار وزارت ورزش و جوانان در نخستین نشست کمیته خیرین ورزشیار استان قزوین گفت: دولت به تنهایی قادر به ساخت و تکمیل همه طرح های نیمه تمام ورزشی نیست بنابراین در این خصوص باید در کنار بخش خصوصی از ظرفیت خیرین نیز بهره گرفت.

وی با بیان اینکه تاکنون فعالیت خیرین کشور در حوزه ورزش به صورت پراکنده و غیرمنسجم بوده است، اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان تلاش دارد تا با بهره گیری از تجربه وزارت آموزش و پرورش در حوزه ساخت مدرسه و اماکن آموزشی از سوی خیران، فعالیت های خیریه بخش ورزش را ساماندهی کرده و از حالت پراکندگی خارج کند.

دبیر کمیته خیرین ورزشیار افزود: دولت حمایت های لازم را از افراد خیر که قصد فعالیت برای تکمیل طرح های ورزشی را داشته باشند، به عمل می آورد که بخشی از این حمایت ها در قالب ارایه تسهیلات مالی با شرایط مناسب است.

وی اظهار کرد: فعالیت خیرین در حوزه ورزش کمک به تکمیل و یا ساخت فضاهای ورزشی محدود نمی شود بلکه می تواند در قالب اهدای زمین برای ساخت سالن های ورزشی، کمک به تیم ها و انجام برنامه های ورزشی صورت گیرد.

دبیر کمیته خیرین ورزشیار در ادامه خواستار فعال شدن این کمیته در سطح استان ها شد و اظهار داشت: با حمایت مسوولان هر استان و تلاش ادارات کل ورزش و جوانان، باید افراد خیر در بخش ورزش شناسایی شوند.

منتقمی، نقش رسانه ها را برای ترویج خیرین به ورود به حوزه ورزش بسیار موثر دانست و در پایان گفت: رسانه ها می توانند فضای مناسبی را برای ورود افراد توانمند و خیر به منظور کمک به ورزش فراهم کنند.