به گزارش برنا ؛ اسماعیل عامری گلستانه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان با بیان اینکه از سال 85 طبق قانون جدید سرشماری هر پنج سال یک‌بار انجام می شود ، افزود: روش اجرایی سرشماری از سال 95 تغییر خواهد کرد و به صورت اینترنتی برگزار خواهد شد.

وی دقت در انجام عملیات و کاهش چشمگیر هزینه‌های دولت را از مهم‌ترین مزیت‌های سرشماری اینترنتی دانست و تصریح کرد: سرشماری آزمایشی در سال جاری به دو صورت مراجعه مستقیم ماموران سرشماری به محل سکونت خانوار و روش خود تکمیلی و ثبت اطلاعات توسط خانوار به وسیله اینترنت در سامانه سرشماری اینترنتی انجام می‌شود.

عامری جمع‌آوری اطلاعات و ویژگی‌های عمده افراد و برخی از اطلاعات واحدهای مسکونی به منظور تامین اطلاعات پایه‌ای مورد نیاز توسعه اجتماعی-اقتصادی و تهیه چارچوب آماری مناسب در زمینه خانوار و مسکن را از اهداف سرشماری برشمرد و اظهار کرد: در این سرشماری نام و نام خانوادگی، جنسیت، سواد، وضعیت مسکن، مشکلات مسکن و موضوع مهاجرت مورد پرسش قرار خواهد گرفت.

وی افزود: اطلاعات و داده‌هایی که در آمارگیری از افراد جمع‌آوری می‌شود محرمانه بوده و تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ فرد یا سازمانی قرار نمی‌گیرد و تنها به منظور تهیه آمارهای کلی و عمومی استفاده می‌شود.

عامری گفت: سرشماری اینترنتی از روز 21 مهر تا چهارم آذرماه سال جاری با مراجعه سرپرست یا مطلعترین عضو خانوار به سامانه ویژه آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن به آدرس www.sarshomari94.ir  تکمیل فرم خانوار اجرا می‌شود و از تاریخ چهارم آبان تا چهارم آذرماه سال جاری نیز در مناطق مورد آزمایش، ماموران سرشماری به صورت حضوری به خانوارها مراجعه کرده و فرم سرشماری را با استفاده از تبلت تکمیل می‌کنند.

به گفته وی، این سرشماری آزمایشی در خیابان مولوی و بخشی از خیابان شریعتی انجام خواهد شد.