به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،محمدتقی توکلی درخصوص اینکه گفته میشود ظاهراً برجام مخالفان زیادی در مجلس پیدا کرده این موضوع را رد کرد و به خبرنگاران لرستان، گفت: توافق هستهای حاصل تلاش و زحمات دوساله مجموعه دولت و نظام جمهوری اسلامی بوده و موضوع کم اهمیتی نیست که به‏راحتی از کنار آن بگذریم.

وی افزود: چون برای این مذاکرات هستهای تلاش زیادی انجام و منافع کشور نیز در نظر گرفته شده باید اقدام ما عاقلانه و متفکرانه باشد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: توافق هستهای، برد برد است، ما نمیتوانیم در این مذاکرات تمام منافع را برای خود در نظر بگیریم یا همه مضووعات را فکر کنیم به ضرر کشور است.

توکلی تأکید کرد: یک جاهایی به فرموده مقام معظم رهبری باید از خود نرمش قهرمانانه نشان دهیم و کوتاه بیاییم ولی منافع کشور و نظام را نیز در نظر بگیریم.

وی بیان کرد: نمیدانم چرا برخیها میخواهند رد کردن برجام را القا کنند، اگر این موضوع اتفاق بیفتد تمامی تلاشها و فعالیتهایی که در این مدت مذاکرات انجام شده بینتیجه خواهد بود و این صورت خوشایندی ندارد.

این عضو مجمع نمایندگان لرستان ادامه داد: ما در برجام میخواهیم تحریمها را حذف کنیم و تلاش زیادی در این زمینه انجام دادهایم ولی خطوط قرمز نظام مقدس جمهوری اسلامی را نیز نادیده نگرفتهایم؛ باید با سعه صدر جلو برویم.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس با بیان اینکه افراد صاحبنظر در بحث رد برجام نمیدانند کشور متضرر خواهد شد، گفت: ما در مذاکرات یک امتیازات ویژه گرفتهایم. توسعه اقتصاد و رشد آن نیازمند تصویب برجام است و نباید به راحتی از کنار آن بگذریم و آن را رد کنیم.