به گزارش خبرنگار برنا  در پلدختر ، "علی نظر نظری" در جلسه شورای کشاورزی شهرستان پلدختر افزود:با توجه به فرا رسیدن سال زراعی 94 و 95 و این که از نظر اقلیمی 80 درصد در منطقه گرمسیری قرار دارد کاشت محصولات از 15 آبان تا 15 آذر می باشد که تمهیدات لازم در جهت تامین نهاده های کشاورزی و بیمه محصولات اندیشیده شده است .

وی گفت: سهمیه شهرستان در سال زراعی جاری شامل سه هزار هکتار کشت گندم آبی و 14 هزار هکتارگندم دیم و سهم کشت کلزا هم500 هکتار آبی و یکهزار و 500 دیم است.

وی لازمه کشت این محصولات را فراهم کردن بذرهای بوجاری شده و بذرهای پرورشی دانست و گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان ،سهم کود شیمیایی شهرستان پلدختر درسال جدید را سه هزار و 720 تن و کود فسفاته (اوره) یکهزار و 240 تن وکود پتاس هم 439 تن در نظر گرفته است .

وی افزود: هشت تن از سهم کود ازت و 41 تن کود فسفاته و 985 تن گندم وارد شهرستان شده که این میزان گندم در انبارهای شهرستان ذخیره وتا امروز 150 تن گندم بین کشاورزان توزیع شده است .

سرپرست جهاد کشاورزی پلدختر گفت: سال گذشته 900 تن بذر بین کشاورزان این شهرستان توزیع شده و در بحث نهادهای کشاورزی شهرستان هیچ مشکلی ندارد .

وی افزود: تنها کودی که وارد شهرستان نشده کود پتاسه است که این کود برای کلزا درخواست شده که قول داده اند آن را تامین کنند .

نظری به ادوات کشاورزی اشاره کرد و تصریح کرد: بیش از هزار دستگاه تراکتور در شهرستان پلدختر وجود دارد .

سرپرست جهاد کشاورزی پلدختر با تاکید به این که مسوولان طبق وظیفه قانونی خود کشاورزان را در امر بیمه کردن محصولاتشان آگاه کنند گفت: کشاورزان به دلیل تعلل شرکت بیمه به پرداخت بیمه آنها در جهت خسارت های وارده تمایلی به بیمه کردن محصولات خود ندارند چنان که سال گذشته در زمینه خسارت کلزا دچار مشکل بودیم .

پلدختر-خبرنگاربرنا:احسان مهرابی