به گزارش خبرنگار برنا از لارستان، نخستین همایش آب و اقتصاد مقاومتی با حضور پروفسور پرویز کردوانی از متخصصین کویرشناسی و از چهره‌های ماندگار کشور،  سه شنبه 21 مهرماه ساعت 8 در سالن دانشکده پرستاری لارستان برگزار می شود. 

این همایش به همت کانون بسیج مهندسین و بسیج سازندگی ناحیه لارستان برگزار می شود و اهدافی نظیر برنامه ریزی جهت کشت کشاورزی مناسب و تاکید بر مشاغل زودبازده با بهره گیری کمتر از منابع آبی، نقش آب در اقتصاد مقاومتی و همچنین روش های کنترل بحران آب مناطق جنوب کشور را دنبال خواهد کرد.