به گزارش  خبرگزاری برنا به نقل ز اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، مهندس سید محمد علی افشانی در این بازدید با حضور در همه کارگاه های قطعات مختلف این پروژه در شهرستان های شیراز، سپیدان، مرودشت، اقلید و آباده، از امکانات و ظرفیت های این پروژه و پیشرفت آن در بخش های مختلف بازدید به عمل آورد.

وی در نشست با مدیران اجرایی پروژه آزاد راه شیراز-اصفهان با بیان این که این پروژه با طول 220 کیلومتر موجب کوتاه شدن مسیر شیراز به اصفهان به میزان 130 کیومتر شده و صرفه جویی قابل توجهی در زمان، مصرف سوخت و استهلاک خودروها و همچنین سلامت مسافران، به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: آزادراه شیراز –اصفهان از این جهت در سطح کشور بی نظیر است و منافع بی شماری را به دنبال خواهد داشت.

استاندار فارس با تاکید بر این که طرح آزاد راه شیراز – اصفهان برای مدیران استان فارس دارای اهمیت ویژه ای است و استانداری فارس به صورت کامل پشتیبان مجریان و پیمانکاران این طرح است، ادامه داد: انتظار داریم پیمانکاران این پروژه ظرفیت ها و امکانات بیشتری را در اجرای این پروژه فعال کنند تا شاهد سرعت گرفتن در اجرا و بهره برداری از این آزاد راه باشیم.

  افشانی با اشاره به این که منفعت اصلی از اجرای آزاد راه شیراز – اصفهان نصیب مردم خواهد شد، گفت: با توجه به سود مشارکت قابل توجهی که دولت برای سازندگان این طرح در نظر گرفته است، امیدواریم مجریان آزاد راه شیراز – اصفهان تلاش خود در زمینه ساخت این پروژه را افزایش دهند.