به گزارش خبرگزاری برنا از محمودآباد؛ این نشست به ریاست یحیی یوسف پور، فرماندار محمودآباد و با حضور زراعتی، معاون فرماندار، پهلوان، رئیس اداره ورزش و جوانان محمودآباد، روساهای هیات های ورزشی و کارکنان اداره ورزش و جوانان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

اسماعیل پهلوان، رئیس اداره ورزش و جوانان محمودآباد، طی سخنانی در این جلسه با اشاره به اهمیت توجه به ورزش به عنوان عنصر سلامتی و نشاط بخش جامعه گفت: با توجه به مشارکت ورزش و جوانان در کلیه برنامه های ستادی شهرستان این انتظار می رود کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در گرامیداشت هفته تربیت بدنی مشارکت و همراهی نمایند.

رئیس اداره ورزش و جوانان محمودآباد در تشریح آخرین وضعیت ورزش در این شهرستان گفت: محمودآباد دارای سرانه 193 سانتی متر فضای ورزشی بوده و 4500 ورزشکار در 52 هیات ورزشی فعال در شهر محمودآباد و سرخرود سازماندهی و در حال فعالیت می باشند.

در ادامه این جلسه هر یک از روسای هیات های ورزشی شهرستان محمودآباد به تشریح نقطه نظرات خود پرداختند و در خاتمه یحیی یوسف پور، فرماندار محمودآباد، طی سخنانی در این جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن هفته تربیت بدنی به عموم ورزشکاران محمودآبادی گفت: توجه به ورزش و چابکی در تارک تمدن و تاریخ ایرانیان نهفته است و همواره مورد تاکید دین مبین اسلام بوده است.

وی افزود: برکسی پوشیده نیست که مشکلات اقتصادی در همه حوزه ها گریبانگیر کشور است و بودجه و اعتبارات دولتی برای توسعه و تقویت ورزش مکفی نیست و توجه به ورزش با اعتبارات دولتی امکان پذیر نیست.

فرماندار محمودآباد با اشاره به اینکه کشور کوبا انقلاب خود را با ورزش معرفی کرد گفت: مردم برخی از شهرهای کشورمان را با ورزش می شناسند و با توجه به اینکه ورزش همگانی و قهرمانی ملزم و مکمل هم هستند ولی توجه به ورزش قهرمانی از ضرورت ویژه ای به لحاظ معرفی شهرستان برخوردار است.

یوسف پور ادامه داد: شهرستان محمودآباد از استعدادهای ورزشی زیادی برخوردار است که باید ضمن تکریم و تجلیل از چهرهای سرشناس ورزشی و معرفی الگوهای برتر به نسل جوان جامعه، نسبت به شناسایی سایر استعدادهای ورزشی برنامه ریزی و اقدام عملیاتی صورت گیرد.

نماینده عالی دولت در محمودآباد گفت: باید در ورزش برنامه محور بود و بدانیم از کجا شروع کرده و به کجاخواهیم رسید و هدف گذاری را محور برنامه ریزی ها قرار دهیم.

وی افزود: با توجه به اینکه بانوان بخشی گسترده ای از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند باید زمینه ای برای توجه بیشتر به حوزه ورزش بانوان در جامعه فراهم گردد.

فرماندار محمودآباد با اشاره به نگاه دولت به حوزه ورزش گردشگری و توسعه ورزش های تفریحی و آبی به عنوان یک ظرفیت افتصادی در مناطق ساحلی کشور گفت: ورزش و جوانان باید از فرصت دریا برای جذب سرمایه گذار و توسعه این ورزش بهره بیشتری ببرد.